[Thăng tiến sự nghiệp] Phụ nữ có nền tảng về tài chính dễ thăng tiến

Thứ Hai, 26/10/2015, 13:53 GMT+7
Sự hiện diện của phụ nữ trong Ban giám đốc đã tăng lên 5% vào năm 2011, tỷ lệ này bằng tỷ lệ tăng của cả thập niên trước.
phụ nữ có nền tảng tài chính

Theo kết quả khảo sát trong báo cáo “Phụ nữ trong lĩnh vực tài chính: Đòn bẩy để tiến lên vị trí ban giám đốc công ty” của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), chỉ ra rằng phụ nữ có nền tảng về tài chính được xem như là chất xúc tác để có thể đạt được những vị trí trong ban giám đốc của công ty.

Martin Turner, Chủ tịch ACCA toàn cầu, cho biết điều chúng tôi muốn tìm hiểu là tại sao chức năng hoạt động tài chính lại là đòn bẩy thăng tiến cho phụ nữ? Sự hiện diện của phụ nữ trong Ban giám đốc đã tăng lên 5% vào năm 2011, tỷ lệ này bằng tỷ lệ tăng của cả thập niên trước.

 Báo cáo cho thấy, có đến 45% nữ giám đốc điều hành công ty có khả năng làm tài chính và 65% trong số họ có nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, trong khi chỉ số này ở nam đồng nghiệp của họ là 26% và 44%.

Những phát hiện mới tiết lộ rằng lĩnh vực tài chính tạo ra một con đường thăng tiến sự nghiệp rõ ràng hơn cho nữ giới, đặc biệt là trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, bên cạnh việc xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, dùng những mối quan hệ xã hội và phải làm card visit để họ được biết đến ở những nơi mà họ muốn làm việc.

Xem thêm: http://posterquangcao.com/quang-cao-tu-khoa.html

Xem thêm: http://dongkhungtranh.com/blog-hay.html

Xem thêm: Bí quyết tiêu dùng

Tags: công sở, sự nghiệp, thăng tiến sự nghiệp, phụ nữ thăng tiến, sự nghiệp của phụ nữ, phụ nữ thăng tiến sự nghiệp, phụ nữ công sở, bạn gái thăng tiến, nền tảng tài chính
NguoiDepCongSo.com.vn / Thăng tiến sự nghiệp
Tags: công sở, sự nghiệp, thăng tiến sự nghiệp, phụ nữ thăng tiến, sự nghiệp của phụ nữ, phụ nữ thăng tiến sự nghiệp, phụ nữ công sở, bạn gái thăng tiến, nền tảng tài chính
NguoiDepCongSo.com.vn / Thăng tiến sự nghiệp