[Thăng tiến sự nghiệp] Định kiến về giới: Rào cản trong sự thăng tiến của phụ nữ?

Thứ Hai, 26/10/2015, 13:51 GMT+7

Ngoài sự thiếu đồng bộ trong cơ chế, chính sách, định kiến về giới chính là rào cản trong sự thăng tiến của phụ nữ.

định kiến về giới

Quá trình bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đã được thể chế hóa trong hiến pháp với Luật Bình đẳng giới.

Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ nữ cán bộ tham gia vào các lĩnh vực đều thấp. Một số chỉ tiêu về tỷ lệ nữ lãnh đạo nhiều nhiệm kỳ không đạt mục tiêu mong muốn.

Ngoài sự thiếu đồng bộ trong cơ chế, chính sách, nguyên nhân của tình trạng này là do vẫn còn định kiến về giới. Đây chính là rào cản trong sự thăng tiến sự nghiệp của phụ nữ...

Vì vậy phụ nữ cần phải khăng định mình bằng một tấm name card  đến từ công ty chúng tôi.

Xem thêm: http://thegioithenhua.com/mua-sam-tiet-kiem.html

Xem thêm: http://chothuetrangsuccuoi.com/tri-thuc-tre.html

Xem thêm: Bí quyết chọn mua hàng

Tags: công sở, sự nghiệp, thăng tiến sự nghiệp, phụ nữ thăng tiến, sự nghiệp của phụ nữ, phụ nữ thăng tiến sự nghiệp, phụ nữ công sở, bạn gái thăng tiến, định kiến giới
NguoiDepCongSo.com.vn / Thăng tiến sự nghiệp
Tags: công sở, sự nghiệp, thăng tiến sự nghiệp, phụ nữ thăng tiến, sự nghiệp của phụ nữ, phụ nữ thăng tiến sự nghiệp, phụ nữ công sở, bạn gái thăng tiến, định kiến giới
NguoiDepCongSo.com.vn / Thăng tiến sự nghiệp